English  |  עמוד בית  |  הנהלה  |  פרוייקטים  |  מכרזים  |  חדשות ואירועים  |  צור קשר  | 
             

אצטדיון סמי עופר

אצטדיון סמי עופר 2014
אצטדיון סמי עופר
אצטדיון סמי עופר
אצטדיון סמי עופר
אצטדיון סמי עופר
אצטדיון סמי עופר 2012
אצטדיון סמי עופר
אצטדיון סמי עופר
אצטדיון סמי עופר
אצטדיון סמי עופר
אצטדיון סמי עופר
אצטדיון סמי עופר
אצטדיון סמי עופר
אצטדיון סמי עופר
אצטדיון סמי עופר
אצטדיון סמי עופר
אצטדיון סמי עופר

 

אתר האינטרנט של אצטדיון סמי עופר www.haifa-stadium.co.il

החברה הכלכלית לחיפה, באמצעות חברת הבת חברת האצטדיון הבינלאומי חיפה בע"מ, בשיתוף עם עיריית חיפה, יזמה והקימה את קריית הספורט החדשה במבואותיה הדרומיים של העיר. במרכזה של קריית הספורט הוקם אצטדיון סמי עופר המודרני והחדיש בישראל. האצטדיון נבנה בסטנדרטיים בינלאומיים ובמסגרתו נבנה מרכז ספורט, בילוי ובידור לאירועי ספורט ולמופעי בילוי ותרבות המוניים. עבודות ההקמה החלו בסוף שנת 2009 והסתיימו בשנת 2014.

מיקום במפה

אצטדיון חיפה