English  |  עמוד בית  |  הנהלה  |  פרוייקטים  |  מכרזים  |  חדשות ואירועים  |  צור קשר  | 
             

אצטדיון סמי עופר

אצטדיון סמי עופר
אצטדיון סמי עופר
אצטדיון סמי עופר
אצטדיון סמי עופר
אצטדיון סמי עופר
אצטדיון סמי עופר
אצטדיון סמי עופר
אצטדיון סמי עופר
אצטדיון סמי עופר
אצטדיון סמי עופר
אצטדיון סמי עופר
אצטדיון סמי עופר
אצטדיון סמי עופר
אצטדיון סמי עופר
אצטדיון סמי עופר
אצטדיון סמי עופר
אצטדיון סמי עופר

 

אתר האינטרנט של אצטדיון סמי עופר www.sammyofer-stadium.co.il

החברה הכלכלית לחיפה, באמצעות חברת הבת חברת האצטדיון הבינלאומי חיפה בע"מ, בשיתוף עם עיריית חיפה, יוזמת ומקימה את קריית הספורט החדשה במבואותיה הדרומיים של העיר. במרכזה של קריית הספורט מוקם בימים אלו אצטדיון סמי עופר המודרני והחדיש בישראל. האצטדיון נבנה בסטנדרטיים בינלאומיים ובמסגרתו יבנה מרכז ספורט, בילוי ובידור לאירועי ספורט ולמופעי בילוי ותרבות המוניים. עבודות ההקמה החלו בסוף שנת 2009 וצפויות להסתיים בתחילת שנת 2014.

מיקום במפה

אצטדיון חיפה