יעדים ואיתנות פיננסית

החברה הכלכלית לחיפה נהנית מיכולת כלכלית רחבת היקף ומיציבות פיננסית לאורך שנות פעילותה. נתונים אלו מאפשרים לחברה ייזום והרחבת פעילות בתחומים שונים הכוללים, פיתוח מתחמים עירונים, פיתוח עוגנים כלכליים ומסחריים ויצירת מקומות תעסוקה, לרבות השבחת נכסים  וביצוע פרויקטים מורכבים ורחבי היקף בהצלחה מרובה.

חוסנה הפיננסי של החברה מאפשר יישום אסטרטגית פעילות ארוכת טווח במסגרתה מתבצעות השקעות בפרויקטים הדורשים יציבות ומיומנות וזאת לצד בחינה מתמדת של התפתחויות ומגמות בענפים הרלוונטיים לפעילות החברה.