English  |  עמוד בית  |  הנהלה  |  פרוייקטים  |  מכרזים  |  חדשות ואירועים  |  צור קשר  | 
             

מסחר

עסקים טובים מעודדים תנופה כלכלית

החברה הכלכלית לחיפה עוסקת בפיתוח והשבחה של נכסים לשם מינוף פעילויות עסקיות ובמטרה לממש באופן מיטבי את הפוטנציאל המסחרי והכלכלי של העיר. החברה יוזמת ומתכננת הקמת אזורי מסחר בחיפה, לצד מוקדי תרבות, ספורט ופנאי, במטרה ליצור תעסוקה ועוגנים עסקיים בעיר.

החברה הכלכלית לחיפה עוסקת בין היתר בהשבחת נכסים בעיר ומפתחת תשתיות על מנת להפוך שטחי מסחר למרכזי עסקים אטרקטיביים החיוניים לצמיחתה הכלכלית של חיפה.