English  |  עמוד בית  |  הנהלה  |  פרוייקטים  |  מכרזים  |  חדשות ואירועים  |  צור קשר  | 
             

Bionorth

במסגרת פיתוח תעשיות מדעי החיים החברה הכלכלית לחיפה תומכת במיזם  Bionorthאשר מאגד את פעילויות החברות בחיפה והצפון בתחומי מדעי החיים ומכיל תכנים מקצועיים ופעילויות בענפים נרחבים בתחומי מדעי החיים וזוכה לשיתוף פעולה פורה של חברות בתחום והיענות גבוהה של גולשים.  

האתר הוקם במסגרת שיתוף הפעולה הדוק עם מוסדות רפואיים ואקדמאיים בחיפה ובצפון ומספק תוכן מקצועי על כל היבטיו וכן פעילויות של חברות מהתחום כגון פיתוחים חדשים, מידע אקדמי וכן הרצאות, כנסים וימי עיון רבים.

למידע נוסף בנושא בקרו באתר www.bionorth.org.il