מכרזים פתוחים

מכרזים פתוחים

כותרת תאור קובץ
מכרז פומבי מס' 1/2020 החברה הכלכלית לחיפה בע"מ
אספקת שירותי ניקיון עבור משרדי החברה הכלכלית לחיפה
הורדה(1.7 Mb)
הורדה(195.7 Kb)