מכרזים פתוחים

מכרזים פתוחים

כותרת תאור קובץ
מכרז פומבי מס' 01/2020 חברת ניהול פארק מדעי החיים חיפה
עבודות חפירה ודיפון עבור פארק מדעי החיים חיפה
שלב ב' - הקמת מבנים B ו-C
הורדה(221.5 Kb)