חברת ניהול פארק מדעי החיים חיפה

חברת ניהול פארק מדעי החיים חיפה

כותרת תאור קובץ
מכרז פומבי מס' 1/2012 חברת ניהול פארק מדעי החיים חיפה
עבודות הקבלן הראשי - פארק מדעי החיים חיפה
הורדה(53.6 Kb)
מכרז פומבי מס' 1/2013; 2/2013; 3/2013 חברת ניהול פארק מדעי החיים חיפה
שלושה מכרזים פומביים נפרדים למערכות אלקטרו-מכניות:
עבודות קבלן תברואה וכיבוי אש, עבודות קבלן חשמל ומערכות מתח נמוך מאוד, עבודות קבלן מיזוג אויר ואיוורור.
הורדה(65.0 Kb)
מכרז פומבי מס' 1/2014 חברת ניהול פארק מדעי החיים חיפה
אספקה והתקנה של מעליות
הורדה(54.2 Kb)
מכרז פומבי מס' 2/2014 3/2014 חברת ניהול פארק מדעי החיים חיפה
מכרז פומבי 2/2014 - עבודות גמר
מכרז פומבי מס' 3/2014 - עבודות אלומיניום
הורדה(63.0 Kb)
הורדה(94.6 Kb)
מכרז פומבי מס' 01/2015 חברת ניהול פארק מדעי החיים חיפה בע"מ
פארק מדעי החיים חיפה – הקמת שלב א'
מכרז פומבי לעבודות פיתוח וסלילה
הורדה(97.3 Kb)
מכרז פומבי מס 2/2015 מכרז פומבי מס 3/2015 חברת ניהול פארק מדעי החיים חיפה בע"מ
עבודות מערכות בקרה ומערכות בטחון
אספקת גופי תאורת פנים ומתקן תאורת חוץ
הורדה(112.4 Kb)
מכרז פומבי מס' 01/2020 חברת ניהול פארק מדעי החיים חיפה
עבודות חפירה ודיפון עבור פארק מדעי החיים חיפה
שלב ב' - הקמת מבנים B ו-C
הורדה(221.5 Kb)