English  |  עמוד בית  |  הנהלה  |  פרוייקטים  |  מכרזים  |  חדשות ואירועים  |  צור קשר  | 
             
HEC8HEC7HEC6HEC5HEC4HEC3HEC2HEC1
חדשות אחרונות

החברה הכלכלית לחיפה

סרט תדמית

החברה הכלכלית לחיפה

החברה הכלכלית לחיפה עוסקת מזה ארבעה עשורים ביזמות והקמת פרויקטים כלכליים רחבי היקף ובמסגרת פעילותה משקיעה בפיתוח מגוון רחב של תחומים כגון: תעשיית היי-טק וביו טק, מסחר ועסקים, נדל"ן מניב, אנרגיות מתחדשות, תיירות, נופש וספורט.

הנהלת החברה הכלכלית לחיפה בעלת ידע נרחב וניסיון מקיף שנרכשו לאורך שנים רבות לאיתור וייזום הזדמנויות עסקיות ובניית שיתופי פעולה אסטרטגיים ארוכי טווח. מיומנותה רבת שנים של החברה והצלחתה בתחומי פעילותה מקנה ערך מוסף בהתנהלותה מול הרשויות לשם פיתוחה של העיר.

החברה הכלכלית לחיפה בעלת איתנות פיננסית ונמצאת בצמיחה מתמדת. החברה ממשיכה להרחיב את תחומי פעילותה כפלטפורמה עסקית ומובילה בהצלחה תכנון וביצוע של מיזמים חדשים לקידום ההתפתחות הכלכלית של העיר. 

יזמות ושיתופי פעולה

פיתוח מהלכים עסקיים והפיכת חזון למציאות

סביבה ירוקה

שימוש במשאבים מתחדשים ליצירת עתיד ירוק

פיתוח העיר

השקעה במיזמים מסחריים לתנופה והתחדשות

אופק להצלחה

ביצוע פרויקטים מגוונים המניבים עשייה והצלחה