כלכלית חיפה ניהול פרויקטים

כלכלית חיפה ניהול פרויקטים

כותרת תאור קובץ
מכרז פומבי מס' 1/2013 כלכלית חיפה ניהול פרויקטים
ביצוע עבודות עפר, הכנה ומתקני כושר לקראת הקמת שני מגרשי אימון לכדורגל בפארק הספורט קרית חיים
הורדה(81.6 Kb)
מכרז פומבי מס' 1/2015 כלכלית חיפה ניהול פרויקטים
ביצוע שני מגרשי אימון לכדורגל בפארק הספורט בקרית חיים
הורדה(172.5 Kb)
קול קורא להשתתפות בתחרות תכנון ותחזוקת מיצג אורות בנמל חיפה
www.haifalights.com
הורדה(243.9 Kb)
הורדה(89.2 Kb)
מכרז פומבי מס' 1/2018 כלכלית חיפה ניהול פרוייקטים
עבודות הכנה למתחם פמפטרק
הורדה(202.8 Kb)
הורדה(1.3 Mb)
מכרז פומבי מס' 01/2020 חברת ניהול פארק מדעי החיים חיפה
עבודות חפירה ודיפון עבור פארק מדעי החיים חיפה
שלב ב' - הקמת מבנים B ו-C
הורדה(221.5 Kb)