מכרזים פתוחים

מכרזים פתוחים

כותרת תאור קובץ
מכרז פומבי 1/2021 החברה הכלכלית לחיפה בע"מ
שירותי אחזקה למערכות סולאריות שהותקנו על גגות בתי ספר ברחבי העיר חיפה
הורדה(1.5 Mb)