איכות הסביבה

בשנים האחרונות גוברת בעולם המודעות הציבורית לנושא איכות הסביבה וגילוי אחריות סביבתית. נושא איכות הסביבה הוא אחד מאבני היסוד של החברה הכלכלית לחיפה וכחלק ממחויבותה לשמור על הסביבה, החברה יוזמת ומקדמת שימוש יעיל במשאבי טבע מתחדשים.

כחלק מאסטרטגיית החברה בתחום זה, החברה הכלכלית לחיפה הינה בין החברות המובילות בארץ בתחום ייזום של ייצור חשמל באמצעות מתקנים פוטו-וולטאיים המפחיתים את זיהום האוויר  ותורמים לסביבה ירוקה ונקייה יותר. 

ייצור חשמל ירוק על מבני ציבור