הנהלה

מר אור שחף - מנכ"ל

 


דירקטוריון

מר שמואל גנץ

תפקיד:יו"ר הדירקטוריון

פרופ' מרים ארז

תפקיד:דירקטור

מר שי בלומנטל

תפקיד:דירקטור

מר משה פרץ

תפקיד:דירקטור

גב' פנינה פז

תפקיד:דירקטור

מר אלי אלקבץ

תפקיד:דירקטור

גב' שלומית מור

תפקיד:דירקטור

מר יעקב פיינגולד

תפקיד:דירקטור

מר מנדי פישר

תפקיד:דירקטור

מר עודד דוניץ

תפקיד:דירקטור

עו"ד בועז גור

תפקיד:דירקטור

עו"ד אורי גרינברגר

תפקיד:דירקטור

מר דוד לוריא

תפקיד:דירקטור

מר רוני דוד

תפקיד:דירקטור