הנהלה

מר אור שחף - מנכ"ל

 


דירקטוריון

עו"ד דוד עציוני

תפקיד:יו"ר הדירקטוריון

גב' עינת קליש רותם

תפקיד:דירקטור

מר שי אבוחצירה

תפקיד:דירקטור

מר אביהו האן

תפקיד:דירקטור

גב' פנינה פז

תפקיד:דירקטור

מר אלי לנדאו

תפקיד:דירקטור

מר רוני דוד

תפקיד:דירקטור

מר מנדי פישר

תפקיד:דירקטור

עו"ד עינבל ריבלין

תפקיד:דירקטור

פרופ' מרים ארז

תפקיד:דירקטור

מר משה פרץ

תפקיד:דירקטור

דר' גלית רנד

תפקיד:דירקטור

עו"ד נהוראי אייזנקוט

תפקיד:דירקטור