חופי הים

החברה הכלכלית לחיפה פיתחה בהצלחה רבה את חופי חיפה: החוף הדרומי, חוף קריית חיים, חוף דדו וחוף זמיר וצפונה לו המהווים יחד רצועה של כ-1,500 מטר.

הפיתוח כלל בניית טיילת, רחבות התכנסות וריקודים, בתי קפה, מתקני נופש וספורט, שירותים ומלתחות, סככות צל, בריכות ועוד. כחלק בלתי נפרד מן החוף פיתחה החברה גם את מגרשי החנייה בהתאם. החופים המפותחים נפתחו לרווחת הציבור במדורג ומאז משמשים בהצלחה רבה את כל תושבי האזור.