ייצור חשמל ירוק על מבני ציבור

כחלק מהערכות החברה ואחריותה הקהילתית להקמת פרויקטים "ירוקים" התורמים לאיכות הסביבה ולאור היתרונות הגלומים בניצול אנרגית שמש לייצור חשמל, יזמה החברה הקמת מתקנים פוטווולטאים על גגות מבנים ציבוריים ברחבי העיר חיפה ויצירת מקורות הכנסה נוספים כנכסים מניבים.

התקנת המתקנים הפוטווולטאים הסתיימה באוגוסט 2011 והחשמל המיוצר נמכר על ידי החברה לחברת החשמל עפ"י ההסכם ל-20 שנה.