BeWell

קהילת החדשנות BeWell.Haifa הינה מיזם משותף של החברה הכלכלית לחיפה והמכון הישראלי לחדשנות (ע"ר). BeWell.Haifa מתמקדת ויוצרת פלטפורמה המאפשרת בניית אמון הדדי, שיתוף ידע ושיתופי פעולה בין השחקנים הפועלים בתחום הבריאות דיגיטלית. הפעילות מתבצעת על-ידי יצירת היכרות עם השחקנים השונים, הבנת התמריצים וצרכיהם ומינוף הבנה זו לחיבורים ולתכנים רלוונטיים באירועים, כנסים, מפגשים ופורומים הנערכים לחברי הקהילה. BeWell.Haifa פועלת לתמיכה ולהעצמת היזמים וחברות הזנק הפועלות בתחום, המביאות רעיונות ומוצרים חדשניים לשוק ודוחפים אותו קדימה. BeWell.Haifa שמה לה כיעד מרכזי יצירת ממשק בין חברות הזנק לקופות ובתי חולים, במטרה להביא להטמעה של פתרונות טכנולוגיים במערכת הבריאות, דבר אשר יוביל לשיפור שירותי הרפואה בישראל וישמש כ"מנבטה" ליזמים ולחברות הזנק.