hiCenter

החברה הכלכלית לחיפה הקימה חברה בת לניהול המרכז ליזמות עסקית. המיזם הוקם בעקבות החלטת ממשלה בשיתוף עירית חיפה והינו למעשה "מגה חממה טכנולוגית" אשר מטרתה לתת ליזמים וחברות טכנולוגיה קטנות הזדמנות לפתח את הטכנולוגיה ואב הטיפוס שברשותם ולעזור להם להביאם לכדי מסחור. ממשלת ישראל הקציבה לפרויקט 40 מיליון ש"ח, באמצעות לשכת המדען הראשי, אשר יושקעו במיזמים אשר יעמדו בקריטריונים שנקבעו ע"י משרד התמ"ת ולאחר בחינה על ידי ועדת הקבלה של חברת ההיי סנטר וועדת הקבלה של המדען הראשי. כל פרויקט יהא זכאי להשקעה עד לסך של 1 מיליון ₪. לחברות שעמדו בסף הקבלה, מעניקה החברה משרדים בעיר התחתית ללא תשלום שכירות וכן פטור מלא מתשלום ארנונה.

www.hicenter.co.il