החברה הכלכלית מתגייסת למען תושבי הדרום

18.10.2023