התכנית המקצועית החדשה לבני 50 ומעלה נפתחה בחברה הכלכלית לחיפה

12.12.2020