"חיפה קש בק" מסכמת חצי שנה עם נתונים מרשימים

חי פה

16.01.2022