“להצעיד את העסק קדימה” - החברה הכלכלית לחיפה בשיתופי פעולה למען העסקים הקטנים בעיר

3.06.2021