עיריית חיפה באמצעות החברה הכלכלית לחיפה רוכשת את מתחם הספורטן בעיר

כלכליסט

12.10.2021