החברה הכלכלית לחיפה חרטה על דיגלה להנהיג פעילויות עסקיות ומסחריות שיהוו פלטפורמה למשיכת חברות טכנולוגיות בינלאומיות, שיקדמו פריצות דרך בתחומי המדע והרפואה, ויובילו בפיתוחים טכנולוגיים במקצועות ההייטק והביוטק. היכולת הכלכלית רחבת ההיקף והאיתנות הפיננסית של החברה הכלכלית לחיפה, מאפשרות ייזום והרחבת פעילות בתחומים שונים. החברה מקדמת פיתוח מתחמים עירונים, פיתוח עוגנים כלכליים ומסחריים ויצירת מקומות תעסוקה, לרבות השבחת נכסים  וביצוע פרויקטים מורכבים ורחבי היקף בהצלחה מרובה.

החוסן הפיננסי מאפשר יישום אסטרטגית פעילות ארוכת טווח במסגרתה מתבצעות השקעות בפרויקטים, לצד בחינה מתמדת של התפתחויות ומגמות בענפים הרלוונטיים לפעילות החברה.

'