כותרת
תיאור
קובץ
מכרז פומבי מס' 2/2020

חברת ניהול פארק מדעי החיים חיפה בע"מ
עבודות חפירה ודיפון עבור פארק מדעי החיים חיפה (שלב ב' - הקמת מבנים B ו-C)

מכרז פומבי מס' 1/2018

כלכלית חיפה ניהול פרוייקטים
עבודות הכנה למתחם פמפטרק

קול קורא להשתתפות בתחרות

תכנון ותחזוקת מיצג אורות בנמל חיפה
www.haifalights.com

מכרז פומבי מס' 1/2015

כלכלית חיפה ניהול פרויקטים
ביצוע שני מגרשי אימון לכדורגל בפארק הספורט בקרית חיים

מכרז פומבי מס' 1/2013

כלכלית חיפה ניהול פרויקטים
ביצוע עבודות עפר, הכנה ומתקני כושר לקראת הקמת שני מגרשי אימון לכדורגל בפארק הספורט קרית חיים