כותרת
תיאור
קובץ
מכרז פומבי מס' 03/2021

חברת ניהול פארק מדעי החיים חיפה בע"מ 
עבודות בניה והקמת שני מבנים B ו C בפארק מדעי החיים חיפה

מכרז פומבי מס' 01/2020

חברת ניהול פארק מדעי החיים חיפה
עבודות חפירה ודיפון עבור פארק מדעי החיים חיפה
שלב ב' - הקמת מבנים B ו-C

מכרז פומבי מס 2/2015 מכרז פומבי מס 3/2015

חברת ניהול פארק מדעי החיים חיפה בע"מ
עבודות מערכות בקרה ומערכות בטחון
אספקת גופי תאורת פנים ומתקן תאורת חוץ

מכרז פומבי מס' 01/2015

חברת ניהול פארק מדעי החיים חיפה בע"מ
פארק מדעי החיים חיפה – הקמת שלב א'
מכרז פומבי לעבודות פיתוח וסלילה

מכרז פומבי מס' 2/2014 3/2014

חברת ניהול פארק מדעי החיים חיפה
מכרז פומבי 2/2014 - עבודות גמר
מכרז פומבי מס' 3/2014 - עבודות אלומיניום

מכרז פומבי מס' 1/2014

חברת ניהול פארק מדעי החיים חיפה
אספקה והתקנה של מעליות

מכרז פומבי מס' 1/2013; 2/2013; 3/2013

חברת ניהול פארק מדעי החיים חיפה
שלושה מכרזים פומביים נפרדים למערכות אלקטרו-מכניות:
עבודות קבלן תברואה וכיבוי אש, עבודות קבלן חשמל ומערכות מתח נמוך מאוד, עבודות קבלן מיזוג אויר ואיוורור.

מכרז פומבי מס' 1/2012

חברת ניהול פארק מדעי החיים חיפה
עבודות הקבלן הראשי - פארק מדעי החיים חיפה