כותרת
תיאור
קובץ
מכרז פומבי מס' 03/2021

חברת ניהול פארק מדעי החיים חיפה בע"מ 
עבודות בניה והקמת שני מבנים B ו C בפארק מדעי החיים חיפה