כותרת
תיאור
קובץ
קול קורא

החברה הכלכלית לחיפה
קול קורא להגשת הצעות לזכות שימוש בשטחים במרכז הספורט העירוני גלי חיפה