כותרת
תיאור
קובץ
מכרז כ"א - נציג מכירות

נציג שירות ומכירות
למרכז ספורט עירוני גלי חיפה (הספורטן לשעבר)