כותרת
תיאור
קובץ
בקשה לקבלת מידע RFI

החברה הכלכלית לחיפה בע"מ
הפעלת שטחים במרכז הספורט העירוני גלי חיפה

קול קורא

השכרת מסלולי שחיה במרכז הספורט העירוני גלי חיפה