כותרת
תיאור
קובץ
מכרז פומבי מס' 04/2021

החברה הכלכלית לחיפה בע"מ
מכרז לעריכת ביטוח רכוש ופעילות המבוטחים - מתחם פנאי ונופש המכונה "הספורטן" חיפה

מכרז פומבי מס' 03/2021

חברת ניהול פארק מדעי החיים חיפה בע"מ 
עבודות בניה והקמת שני מבנים B ו C בפארק מדעי החיים חיפה