כותרת
תיאור
קובץ
קול קורא

החברה הכלכלית לחיפה
קול קורא להפעלת קייטנה בחופשת הקיץ  2024 במרכז הספורט העירוני גלי חיפה

מכרז פומבי 2/2024

החברה הכלכלית לחיפה
מכרז למתן שירותי הצלה חיצוניים לבריכות השחייה במרכז הספורט העירוני גלי חיפה

מכרז פומבי 1/2024

החברה הכלכלית לחיפה 
אספקת שירותי ניקיון עבור משרדי החברה הכלכלית חיפה

מכרזי כ"א

מציל, נציג שירות ומכירות

למרכז ספורט עירוני גלי חיפה

קול קורא

החברה הכלכלית לחיפה בע"מ

קול קורא לקבלת הצעות
להדרכת שיעורים / חוגי סטודיו במרכז הספורט העירוני גלי חיפה

מכרזי כ"א

מציל, נציג שירות ומכירות
למרכז ספורט עירוני גלי חיפה

קול קורא

החברה הכלכלית לחיפה
קול קורא להגשת הצעות לזכות שימוש בשטחים במרכז הספורט העירוני גלי חיפה

קול קורא

החברה הכלכלית לחיפה בע"מ
קול קורא לקבלת הצעות להדרכת שיעורים / חוגי סטודיו
במרכז הספורט העירוני גלי חיפה

מכרזי כ"א

מציל, מדריך חדר כושר
למרכז ספורט עירוני גלי חיפה

 

קול קורא

החברה הכלכלית לחיפה בע"מ
קול קורא לקבלת הצעות להדרכת שיעורים / חוגי סטודיו
במרכז הספורט העירוני גלי חיפה

מכרז פומבי 00/2023

ביצוע עבודות שיפוץ, נגישות ובטיחות במרכז הספורט העירוני "גלי חיפה"
תאריך אחרון להגשה: 27/09/2023

יתרת מסמכי המכרז ניתן לעיין ולהוריד באתר האינטרנט של קבוצת גדיש

קול קורא

החברה הכלכלית לחיפה בע"מ
קול קורא להגשת הצעות לזכות שימוש בשטחים במרכז הספורט העירוני גלי חיפה

 

מכרז כ"א

נציג שירות ומכירות 
למרכז ספורט עירוני גלי חיפה

מכרז פומבי 1/2023

החברה הכלכלית לחיפה בע"מ
מתן שירותי ראיית חשבון, ביקורת ויעוץ חשבונאי לחברה

מכרז כ"א

מצילים
למרכז ספורט עירוני גלי חיפה

מכרז כ"א

נציג שירות ומכירות 
למרכז ספורט עירוני גלי חיפה

מכרז כ"א

מזכיר/ה 
לחברה הכלכלית לחיפה

מכרז כ"א

נציג שירות ומכירות 
למרכז ספורט עירוני גלי חיפה

מכרז כ"א

מצילים 
למרכז ספורט עירוני גלי חיפה

קול קורא

מתן רשות שימוש לא ייחודית להפעלת חוג טניס שולחן
בשטח במרכז הספורט העירוני גלי חיפה

קול קורא

מתן רשות שימוש באולמות ספורט להפעלת חוגי ילדים ונוער
במרכז הספורט העירוני גלי חיפה

קול קורא

הפעלת קייטנות בחופשת הקיץ
במרכז הספורט העירוני גלי חיפה

מכרז כ"א

מדריך חדר כושר 
למרכז ספורט עירוני גלי חיפה 

מכרז כ"א

מזכיר/ה 
לחברה הכלכלית לחיפה

קול קורא

הגשת הצעות לזכות שימוש במתקנים ובשטחים
במרכז הספורט העירוני גלי חיפה

קול קורא

הגשת הצעות לזכות שימוש בשטחים
במרכז הספורט העירוני גלי חיפה

מכרז כ"א

מדריך חדר כושר 
למרכז ספורט עירוני גלי חיפה 

קול קורא

הגשת הצעות לזכות שימוש בשטחים
במרכז הספורט העירוני גלי חיפה

קול קורא

הגשת בקשות לשימוש במגרש הטניס
במרכז הספורט העירוני גלי חיפה

קול קורא

קבלת הצעות להפעלת חוגים
במרכז הספורט העירוני גלי חיפה

בחינת קיומם של ספקים

החברה הכלכלית לחיפה, ועדת מכרזים
התקשרות עם חברת איזי סי או.אי.אל בע"מ

מכרז כ"א

רכז פרויקטים 
למרכז ספורט עירוני גלי חיפה 

מכרז כ"א

נציג שרות ומכירות 
למרכז ספורט עירוני גלי חיפה 

מכרז כ"א

מנהל/ת חשבונות
למרכז ספורט עירוני גלי חיפה

מכרז כ"א

נציג.ת שירות ומכירות
למרכז ספורט עירוני גלי חיפה

מכרז כ"א

מצילים 
למרכז ספורט עירוני גלי חיפה 

בקשה לקבלת מידע RFI

החברה הכלכלית לחיפה בע"מ
הפעלת שטחים במרכז הספורט העירוני גלי חיפה

קול קורא

השכרת מסלולי שחיה במרכז הספורט העירוני גלי חיפה

קול קורא

הפעלת קייטנות בחופשות הקיץ
במרכז הספורט העירוני גלי חיפה

מכרז כ"א

נציג שירות ומכירות
למרכז ספורט עירוני גלי חיפה (הספורטן לשעבר)

מכרז כ"א

מנהל/ת
למרכז ספורט עירוני גלי חיפה (הספורטן לשעבר)

מכרז כ"א

מנהל משרד ומכירות
למרכז ספורט עירוני גלי חיפה (הספורטן לשעבר)

מכרז כ"א

מנהל חוגים, מכירות ושירות
למרכז ספורט עירוני גלי חיפה (הספורטן לשעבר)

מכרז כ"א

מנהל אחזקה ומפעיל בריכה
למרכז ספורט עירוני גלי חיפה (הספורטן לשעבר)

מכרז כ"א

מצילים לעונת הקיץ
למרכז ספורט עירוני גלי חיפה (הספורטן לשעבר)

מכרז כ"א

עוזר מנהל אחזקה
למרכז ספורט עירוני גלי חיפה (הספורטן לשעבר)

קול קורא

קול קורא  לקבלת הצעות להפעלת חוגים במתחם פנאי ונופש המכונה "הספורטן"

מכרז כח אדם

נציג שירות ומכירות
למתחם מועדון הספורט והנופש הידוע בכינויו – "הספורטן"

מכרז כח אדם

מציל בריכה
למתחם מועדון הספורט והנופש הידוע בכינויו – "הספורטן"

מכרז כח אדם

עובד כללי
למתחם מועדון הספורט והנופש הידוע בכינויו – "הספורטן"

קול קורא

קול קורא לקבלת הצעות להפעלת חוגים במתחם פנאי ונופש המכונה "הספורטן"

מכרז פומבי מס' 04/2021

החברה הכלכלית לחיפה בע"מ
מכרז לעריכת ביטוח רכוש ופעילות המבוטחים - מתחם פנאי ונופש המכונה "הספורטן" חיפה

מכרז כח אדם

מצילים
למתחם מועדון הספורט והנופש הידוע בכינויו – "הספורטן"

מכרז כח אדם

עובד כללי
למתחם מועדון הספורט והנופש הידוע בכינויו – "הספורטן"

מכרז כח אדם

מנהל חשבונות
למתחם מועדון הספורט והנופש הידוע בכינויו – "הספורטן"

מכרז כח אדם

נציגי שירות ומכירות
למתחם מועדון הספורט והנופש הידוע בכינויו – "הספורטן"

מכרז כח אדם

עוזר מנהל אחזקה ומפעיל בריכה
למתחם מועדון הספורט והנופש הידוע בכינויו – "הספורטן"

מכרז כח אדם

מדריכי חדר כושר 
למתחם מועדון הספורט והנופש הידוע בכינויו – "הספורטן"

מכרז כח אדם

אחראי צוות מצילים
למתחם מועדון הספורט והנופש הידוע בכינויו – "הספורטן"

מכרז כח אדם

אחראי צוות חדר כושר
למתחם מועדון הספורט והנופש הידוע בכינויו – "הספורטן"

החלטה על התקשרות

החברה הכלכלית לחיפה בע"מ
ועדת השלושה - החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח
מכרז למתן שירותי ניקיון על שטחים פתוחים וחופים ושירותי טיאוט מכני

החלטה על התקשרות

החברה הכלכלית לחיפה בע"מ
ועדת השלושה - החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח
מכרז למתן שירותי אבטחה ושמירה

מכרז פומבי 1/2021

החברה הכלכלית לחיפה בע"מ
שירותי אחזקה למערכות סולאריות שהותקנו על גגות בתי ספר ברחבי העיר חיפה

מכרז פומבי מס' 1/2011

החברה הכלכלית לחיפה
מכרז לרכישה של מתקנים פוטו-וולטאים, אספקתם והתקנתם ע"ג 20 גגות בתי ספר בחיפה

בקשה לקבלת מידע RFI

החברה הכלכלית לחיפה
הקמת מתחם בתי קולנוע והפעלתו במתחם אצטדיון סמי עופר בחיפה

בקשה לקבלת מידע R.F.I

החברה הכלכלית לחיפה
אפיון שטחי שיווק ופרסום על גבי מדיה דיגיטלית ופרינט במתחם אצטדיון סמי עופר בחיפה

מכרז פומבי מס' 1/2012

החברה הכלכלית לחיפה
אספקת משקאות, גלידות ומוצרי מזון אחרים למפעילי קיוסקים ואולמות הסעדה באצטדיון סמי עופר בחיפה באירועי ספורט בלבד

מכרז פומבי מס' 2/2012

החברה הכלכלית לחיפה
הקמה והטמעה של מערכת ממוחשבת לניהול מכירת כרטיסים ומוצרים נלווים באצטדיון סמי עופר בחיפה

בקשה לקבלת מידע RFI

החברה הכלכלית לחיפה
הגשת הצעות להקמת חממה ביוטכנולוגית בחיפה

מכרז פומבי מס' 1/2013

החברה הכלכלית לחיפה
הפעלה ומתן שירותי מכירת מזון בקיוסקים שבמפלס 3 באצטדיון סמי עופר חיפה

בקשה לקבלת מידע RFI

החברה הכלכלית לחיפה
הגשת הצעות להקמת חממה ביוטכנולוגית בחיפה

מכרז פומבי מס' 1/2013

החברה הכלכלית לחיפה
הפעלה ומתן שירותי מכירת מזון בקיוסקים שבמפלס 3 באצטדיון סמי עופר חיפה

בחינת קיומם של ספקים

התקשרות לאספקת מכונה לתאורת דשא מלאכותית

מכרז פומבי מס' 2/2013

החברה הכלכלית לחיפה
הקמת מגרשי קטרגל/מיניפיץ' במסגרת שלב א-1 בפרויקט פארק הספורט קריית חיים

מכרז פומבי מס' 3/2013

החברה הכלכלית לחיפה
אספקת שירותי ניקיון ואבטחה באצטדיון סמי עופר חיפה

מכרז פומבי מס' 4/2013

החברה הכלכלית לחיפה
השלמת תכנון, בינוי והשכרת מבנה בתי קולנוע ומבנה מסחרי באצטדיון סמי עופר

מכרז פומבי מס' 5/2013

החברה הכלכלית לחיפה
הזמנת הצעות לרכש, הספקה ומתן אחריות ושירות לציוד לאחזקת כר הדשא באצטדיון

מכרז פומבי מס' 6/2013

החברה הכלכלית לחיפה
מכירת זכויות להתקנת שילוט חוצות על חזית שטחי המסחר באצטדיון סמי עופר

מכרז פומבי מס' 7/2013

החברה הכלכלית לחיפה
הזמנה לקבלת הצעות מחיר לעריכת ביטוחי הקבע באצטדיון סמי עופר

מכרז פומבי מס' 1/2014

החברה הכלכלית לחיפה
עבודות התאמה גמר מערכות ומסגרות אומן אצטדיון סמי עופר חיפה

מכרז פומבי מס' 2/2014

החברה הכלכלית לחיפה
הזמנת הצעות לרכש, הספקה ומתן אחריות ושירות למאווררים לכר הדשא באצטדיון סמי עופר חיפה

מכרז פומבי מס' 3/2014

החברה הכלכלית לחיפה
תאי צפיה בקומה 5 עבודות השלמה, גמר ומערכות

קול קורא

הגשת הצעות ליזמים להקמת בורסה בחיפה

מכרז פומבי מס' 4/2014

החברה הכלכלית לחיפה
שירותי אחזקה למערכות סולאריות שהותקנו על 15 גגות בתי ספר ברחבי העיר חיפה

מכרז פומבי

מנהל כללי לחברה הכלכלית לחיפה בע"מ

מכרז פומבי מס' 1/2016

מתן שירותי ראיית חשבון, ביקורת וייעוץ חשבונאי לחברה

מכרז פומבי מס' 2/2016

למכירת זכויות של החברה הכלכלית לחיפה בנכס בואדי סאליב חיפה

מכרז פומבי מס' 3/2016

מתן שירותי דוברות, יעוץ אסטרטגי ויחסי ציבור

מכרז פומבי מס' 4/2016

מתן שירותי דוברות, יעוץ אסטרטגי ויחסי ציבור

מכרז פומבי

דרוש/ה סמנכ"ל/ית פרויקטים

קול קורא

להגשת הצעה להקמת קרן להשקעות הון סיכון בחברות מבוססות טכנולוגיה בעיר חיפה בשיתוף החברה הכלכלית לחיפה.

מכרז פומבי

מנהל/ת פרוייקטים לחברה הכלכלית לחיפה בע"מ

בחינת קיומם של ספקים

החברה הכלכלית לחיפה, ועדת מכרזים
התקשרות עם חברת צ'יטה לאבס חיפה בע"מ ושוהם טכנולוגיות בע"מ

מכרז פומבי

מנהל/ת פרוייקטים לחברה הכלכלית לחיפה בע"מ

מכרז פומבי 1/2018

מתן רשות להפעלת מזנונים בגנים ציבוריים ברחבי העיר

קול קורא

מנהלת החדשנות חיפה – החברה הכלכלית לחיפה בע"מ
הגשת בקשות לקבלת תמיכה לחברות הזנק, אקסלרטורים וחממות טכנולוגיות לשנת 2019

מכרז פומבי מס' 1/2019

החברה הכלכלית לחיפה
מכרז להקמת זירת מסחר דיגיטלית לתוצרת חקלאית טרייה

בחינת קיומם של ספקים

החברה הכלכלית לחיפה
התקשרות לאספקת והתקנת בריכת שחיה

מכרז פומבי

מנהל/ת פרוייקטים לחברה הכלכלית לחיפה בע"מ

מכרז פומבי מס' 1/2020

החברה הכלכלית לחיפה בע"מ
אספקת שירותי ניקיון עבור משרדי החברה הכלכלית לחיפה

מכרז פומבי מס' 2/2020

החברה הכלכלית לחיפה בע"מ
מתן שירותי ייעוץ משפטי

מכרז מס' 3/2020

החברה הכלכלית לחיפה
מכרז למתן שירותי דוברות, יעוץ אסטרטגי ויחסי ציבור