אסטרטגיית החברה למעורבות בפרויקטים ירוקים ברי קיימא, ולאור היתרונות הגלומים בניצול אנרגית השמש, הציבה אותה כמובילה ארצית בתחום ייצור חשמל, כאשר כבר בשנת 2011 ערכה החכ"ל מיפוי גגות למבנים ציבוריים ברחבי העיר והתקינה 15 מערכות פוטו-וולטאיים, המפחיתים את זיהום האוויר באופן חד ותורמים מאז לסביבה ירוקה, בריאה ונקייה יותר. הפרויקט התקיים חלק מתהליך מכרזי של המדינה ושל חברת חשמל בו זכתה החכ"ל, ומזכה אותה לפי מתווה המכרז להכנסות ממכירת ייצור החשמל מהשמש, דרך רשת החשמל לתקופה של עשרים שנים. חשוב לציין שכחלק מהיותנו תאגיד עירוני, סוכם בחוזה בין החכ"ל לעיריית חיפה, שההשקעה של הפרויקט בסך 15 מיליון ₪ יגיע מכספי החכ"ל, כאשר 50% מהרווחים יחזרו לקהילה בכל שנה, ישירות לאגף החינוך של עיריית חיפה.

בימים אלו החכ"ל ממשיכה לנסות ולאתר מבנים ציבוריים נוספים, על מנת להרחיב את הפרויקט ולהתקין עוד מערכות פוטוולטאיות לייצור חשמל מאנרגיה ירוקה.

לחיצה להגדלת תמונה
לחיצה להגדלת תמונה
לחיצה להגדלת תמונה
לחיצה להגדלת תמונה
לחיצה להגדלת תמונה

עוד פרויקטים בתחום